Energieffektivisera din bostadsfastighet med frånluftsvärmepump

Blue product background_kitchen
FXHP_produktbild_web

FXHP Frånluftsvärmepump

FXHP är en ny serie frånluftsvärmepumpar från FläktGroup. 
Med FXHP får du ett frånluftsaggregat med integrerad värmepump – resultatet är en kompakt lösning med hög återvinningseffektivitet som är enkel att installera.

 

 

 

Använd den återvunna energin till radiatorvärme och/eller tappvarmvatten. Oavsett vilket du väljer så förbättrar du inneklimatet för hyresgästerna och sparar på kort tid in investeringskostnaden – dubbel vinst, med andra ord!


 • Hög energiåtervinningsgrad
 • Kort pay-back tid
 • Enkel installation
 • Idealisk lösning vid renovering och ombyggnad
 • 6 storlekar – 200–3300 l/s
 • Kan fås med topp- eller sidoanslutning av kanaler
 • Aggregatet klarar en brandgastemperatur om 150 grader C i en timma och inbyggd brandbypass.

 

FXHP_produktbild_inga-luckor_alt_vinkel_web

FXHP Frånluftsvärmepump för bostadsfastigheter

 

FXHP-serien har effektiva frekvensstyrda kompressorer vilket ger unika möjligheter att vid olika driftsfall utvinna mesta möjliga energi ur frånluften. Detta innebär t. ex.
att FXHP automatiskt* kan återvinna den extra energi som uppstår i luften vid högre fuktinnehåll då hyresgäster duschar eller då flödet ökar vid matlagning.

 

*Förutsätter att kompressorn ej går på 100% utan kapacitet finns kvar för att ta hand om den extra energin

 

6 STORLEKAR - 200 -3300 l/s

tabell_juni

Stor besparingspotential ger snabb
återbetalning på investeringen

 

FXHP-serien är en idealisk allt-i-ett-lösning för att sänka din fastighets driftskostnader genom att tillvarata värmen i frånluften. Jämfört med en separat värmepumpsinstallation får du en smidigare installation och säkerställd effektivitet genom att hela lösningen kommer från samma leverantör och både ventilations- och värmepumpsdelen är optimerad från fabrik. Nedan ser du exempel på hur kort pay-backtiden kan bli.**

ENERGIBERÄKNINGAntagen fullasttid............. 5 000 tim/år
Tillförd elenergi................79 000 kWh/år
Besparing i kWh................310 000 kWh/årÅRLIG BESPARING I KRONOR VID ELPRIS:                       PAY-BACK TID0,8 kr/kWh........ 248 000 kr.................................................1,7 år
1,0 kr/kWh........ 310 000 kr.................................................1,4 år
1,5 kr/kWh........ 465 000 kr.................................................0,9 år

 

 

Beräkningen avser FXHP-300. Pay-backtiden är beräknad på ett budgetpris av aggregat och installation (exklusive extern rördragning).

*SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och är ett mått på värmepumpens prestanda under en säsong, i dagligt tal kallat årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Rent praktiskt innebär det att man mäter COP-värdet vid olika utomhustemperaturer och räknar samman detta till ett genomsnittligt säsongsvärde. SCOP-värdet ger en mer rättvisande bild av värmepumpens prestanda.
**Komplett uträkning hittar du på www.flaktgroup.se. Tillförd energi avser endast värmepump, antagen fullasttid exklusive varmvatten.

FXHP Teknisk översikt och data

Hölje_hörn_web

 

Hölje

 

 • Naturanodiserade aluminiumprofiler
  med Thermal Break-system som standard,
  luckor och paneler i aluzink 185.
 • Panelerna monteras i aggregatet utan skruvar vilket bidrar till lågt läckagevärde.
 • Pofilsystemet är testat enligt DIN EN1886.
 • Aggregathöljet uppfyller C4
  (korrosivitetklass).
 • Utomhusutförande finns som tillval.
Fläkt

Fläktar

 • Frekvensstyrda PM-motorer med
  hög verkningsgrad.
styr_regler_FXHP1

Styr & Regler

 

 • Enkel styrning via Bastec styrsystem.
 • Webbaserad åtkomst via surfplatta
  som ingår eller mobil.
 • Pedagogisk igångsättning
  – peka-klicka-kör.
 • Modbus
 • Ansluts till lokalt fastighetsnätverk
  eller via 4G-modem (ingår).
 • Tidurssprogram för valfritt till- och
  frånslag eller kontinuerlig drift.

Kompressorer

 

 • Optimerad värmeåtervinning med
  frekvensstyrda scrollkompressorer.
 • Dubbla säkerhetssystem – kontroll av
  tryck och värme.
 • Elektronisk expansionsventil.

 

Brandfunktion

 

 • Branddektering sker via hög frånluftstemperatur,
  via rökdetektor eller via
  högt tryckfall över frånluftsfiltret.
 • Vid aktiverad branddetektering går
  frånluftsfläkten på inställd hastighet.
 • Eventuella spjäll kan motioneras efter förinställt tidsintervall.
Modell Dimensioner (mm)
Längd/djup/höjd
Vikt
(kg)
Kanalanslutning
(mm)
Luftflöden m3/s
  Min         SFP 0,6      Max
Värmeeffekt
(kW)*
Köldmedie
R410A (kg)
Max eleffekt
totalt (kW)
Max ström
totalt (A)
Avsäkring
3x400V
FXHP-050 2140/972/1338 432 500X500 0,23 0,28 0,70 17,6 1,8 5,9 8,5 16
FXHP-100 2140/1186/1438 531 800X600 0,42 1,05 1,25 30,1 2,3 9,9 14,9 20
FXHP-150 2140/1622/1598 722 100X700 0,57 1,70 1,71 40,0 2,8 13,2 22,6 32
FXHP-200 2140/1622/1598 722 1400X700 0,71 1,70 2,14 53,2 4,6 16,6 28,8 32
FXHP-250 2140/1822/1798 783 1400X900 0,88 1,80 2,63 61,2 6,4 20,8 35,0 40
FXHP-300 2140/1822/1798 795 1670X900 1,10 1,90 3,30 77,8 7,3 22,5 36,2 40

*Avser värmeeffekt vid frånluft 20° C, 35% luftfuktighet, värmebärare 40° C, avlufttemp 2° C, vid max luftflöde.

FXHP-050 är beräknat på externt kanaltryckfall på150 Pa. FXHP-100-300 är beräknat på externt kanaltryckfall 200 Pa.

 

Inkoppling

Vill du veta mer om FXHP!

Fråga_alltid-1